Jaké plní střešní výlez účely

Hlavním účelem střešního výlezu je, jak jsme už řekli, umožnit podle potřeby přístup na střechu a ke komínům, zejména pro potřeby pravidelné údržby nebo v případech, kdy se například na střeše montuje anténa a podobně. Střešní výlez ale plní i další funkce. Nabízí se pochopitelně průnik světla do půdních prostor. Střešní výlez v tomto případě slouží de facto jako střešní okno. Dalším důležitým účelem je větrání. Střešní výlez se většinou dá otevřít jen částečně a zaháknout v požadované poloze – to platí zejména u střešních výlezů s otevíráním směrem nahoru. Ovšem i střešní výlezy s otevíráním do boku mívají tuto možnost. Větrat půdní prostory je důležité hned z několika důvodů. Pokud na půdě věšíte prádlo nebo se tam jinak může shromažďovat vlhkost, měla by být odváděna, aby půda nezatuchala. Důvodů je samozřejmě více.

Comments are closed.